News and Entertainment

దుర్ముఖి నామ సంవత్సరం రాశిఫలాలు


రాశి ఫలాలు తెలుసుకునే ముందు కొన్ని తెలుగసకోవాలి. రాశి ఫలాలో చెప్పే విషయాలు తమ జాతకంతోనే సరి చూసుకోవాలి. అంటే ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తికి రాశి ఫలాలో వివాహం ఈసంవత్సరం జరుగుతుంది అనుకుంటే. ఆవ్యక్తి జాతకంలో వివాహానుకూలత 75శాతం ఉండాలి. ప్రతికలాంశ, వివాహభావానికి మాంగల్య దోషం, కుజదషం లేకుండా ఉండటం వంటివి అవసరం. ఇలాంటి కొన్ని ఆటంకాల వల్ల జరగక పోవచ్చు. మరికొన్ని తప్పకుండా జరుగుతాయి. అలాంటివి గమనించుకోవాలి.