News and Entertainment

నిద్ర లేవగానే ఏ వస్తువులు చూడాలి ? ఏ వస్తువులు చూడకూడదు ?


చూడాల్సిన వస్తులు
 • బంగారం
 • సూర్యుడు
 • ఎర్రచందనము
 • సముద్రము
 • గోపురం
 • పర్వతము
 • దూడతో ఉన్న ఆవు
 • కుడి చేయి
 • తన భార్యని చూడటం మంచిది.

ఇవి చూడకూడదు

 • విరబోసుకుని ఉన్న భార్య ను
 • బొట్టులేని ఆడపిల్ల
 • క్రూరజంతువులు లేదా వాటి ఫోటోలు
 • శుభ్రంగా లేని పాత్రలు , గిన్నెలు